Avís d‘ampliació de terminis d’execució

D’acord a l’Ordre ARP/50/2020, de 23 d’abril, per la qual s’acorda la continuació i es modifiquen terminis de determinats procediments en matèria de subvencions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, el termini d’execució de inversions de la convocatòria 2018 que finalitzava inicialment el 30 de juny, queda prorrogat per tots els beneficiaris fins a 30 de setembre de 2020, sense necessitat de sol·licitar la pròrroga.