La primera sessió del 2n Cicle d’Eines per la Conservació va comptar amb 42 inscrits d’arreu de Catalunya, un 25% dels quals de Terres de l’Ebre.

La jornada en línia estava destinada a donar a conèixer una eina que permet als ajuntaments garantir un finançament estable al seu municipi per la conservació de la natura.

Tortosa, 11 d’abril de 2022. – La sessió virtual que va tenir lloc el passat dilluns, destinada a trobar maneres de garantir un finançament estable als municipis per la conservació de la natura va tenir una participació de 42 persones d’arreu de Catalunya i amb un important ventall de perfils: representants polítics, tècnics d’entitats de custòdia i del món local i representants d’empreses. D’aquests un 25% eren de les comarques del Baix Ebre i Montsià.

La sessió en línia estava destinada a donar a conèixer una eina que permet als ajuntaments garantir un finançament estable al seu municipi per la conservació de la natura. La iniciativa consisteix a

destinar el 0,5% de l’IBI a projectes de conservació. Hi van participar l’alcalde de les Planes d’Hostoles i president de les Vies Verdes de Girona, Eduard Llorà; el gerent del Consell Comarcal del Solsonès, Marc Carrera i els impulsors de la iniciativa; el director de la Fundació Emys, Ander Achotegui i la directora de la Xarxa per la Conservació de la Natura.

El Consorci per el Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià fa balanç de la primera sessió del 2n Cicle d’Eines per la Conservació organitzat conjuntament amb el projecte «Custòdia pel Desenvolupament» (CxD) i la Xarxa per la Conservació de la Natura (XCN). Un total de 42 inscrits d’arreu de Catalunya amb un 25% de Terres de l’Ebre. Hi van assistir tècnics d’ajuntaments, de Consells Comarcals, representants polítics, tècnics d’entitats de custòdia i del món local i representants d’empreses.

A Catalunya hi ha una vintena d’ajuntaments que estan aplicant aquesta iniciativa que és  una decisió política que s’ha d’aprovar per ple. Des de la mateixa Xarxa per la Conservació de la Natura es facilita un model de moció per a la incorporació als pressupostos municipals el 0,5% de la recaptació líquida anual de l’impost sobre els béns immobles (IBI).

Els assistents a la sessió se’ls ha enviat a posterior, com a retorn de la jornada, la gravació de la sessió i el model de moció. D’aquesta manera representants polítics ho han pogut conèixer i l’assistència de personal tècnic tant d’entitats ambientals com del món local, facilita que es pugui transmetre les informacions.

natura és salut

Des de la XCN i també des del projecte CxD, es reivindica el dret a un medi ambient sa a nivell municipal, no només per la defensa dels nostres valors sinó també per l’externalitat positiva que suposa en la qualitat de vida de les persones. En definitiva, aquesta iniciativa es centra en facilitar als municipis una via per realitzar petites accions de conservació que millorin de forma substancial l’estat de conservació del municipi i en potenciïn els seus valors naturals.

Es tractarien doncs de Bases pressupostàries que assegurarien un retorn al ciutadà i un compromís social amb el municipi. Accions posteriors poden ser neteges d’espais, regulació d’ús d’espais, divulgació, difusió i/o acords de custòdia. La custòdia del territori pretén conservar la natura, el paisatge i el patrimoni cultural de llocs concrets, així com garantir que els usos i les activitats que es duguin a terme en aquests indrets siguin respectuosos amb l’entorn.

Actualment, el projecte CxD està en la seva darrere edició i està fent accions amb 9 ajuntaments, 11 centres escolars i 1 institut que correspon a uns 2500, alumnes del Baix Ebre i Montsià i organitzant accions per ajuntaments i també empreses.

El Cicle d’Eines per la Conservació té la seva propera cita el 27 d’abril. La sessió en línia està orientada a les empreses que vulguin conèixer opcions de valor afegit per poder fer alguna acció per la conservació. Es contarà amb la presència de dues empreses locals que explicaran casos de bones pràctiques que fan cap tan a la societat com als seus treballadors.

Sobre Consorci pel Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
És el Grup d’Acció Local que gestiona el repartiment dels ajuts Leader a les comarques del Baix Ebre i Montsià. El Consorci actua per dinamitzar el territori, gestionar els projectes i distribuir els ajuts Leader dins l’àmbit d’actuació. Un dels projectes és l’estratègic de «Custòdia pel Desenvolupament» que té com a objectiu fomentar la custòdia del territori a les nostres comarques i hi treballa fent accions per a diferents sectors: món local, món empresarial i el món educatiu.

Per més informació:
CxD: Gisela Bosch, gbosch@leader.cat , Tel. 661717608
Web: www.leader.cat i Facebook Custòdia pel Desenvolupament

Vídeo:

Enllaços:

Cartell: