Projectes de cooperació

Tot i que cada zona rural té unes característiques i necessitats pròpies, també n’hi ha d’altres que són comunes. Per aquest motiu i per tal de fomentar també la col·laboració i l’establiment de vincles entre tots els Grups d’Acció Local catalans que existeixen diversos projectes de cooperació.

 • Start-UP rural

  Té com a objectiu incentivar l’emprenedoria i l’aparició de nous negocis a les zones rurals de Catalunya. Aquest projecte idea una estructura d’impuls de l’emprenedoria, basat en un banc de recursos i en l’oferiment d’assessorament i formació.

 • Leader Natura

  Cercant l’equilibri entre activitat i desenvolupament socioeconòmic i conservació i sostenibilitat dels espais naturals de Catalunya, aquest projecte promou la creació de dinàmiques a la natura que generin ocupació i que, a la vegada, siguin responsables i respectuoses amb el medi ambient.

 • Odisseu

  Els joves marxen de les àrees rurals per formar-se i s’acaben quedant a les grans ciutats perquè és on hi ha més oportunitats laborals. Per canviar aquesta tendència, fomentar la inserció laboral i promoure el retorn de talent jove, aquest projecte ofereix programes d’inserció laboral que afavoreixen l’ocupació i l’emprenedoria jove.

 • Energia Forest i Canvi Climàtic (ENFOCC)

  Projecte que pretén fer arribar la idea que una nova cultura energètica i forestal és viable i necessària a aquelles entitats que treballen en el desenvolupament de les zones rurals catalanes. Així, ENFOCC impulsa la sostenibilitat, l’estalvi i l’eficiència energètica tot fomentant l’aposta per l’ús d’energies renovables.

 • Cowocat Rural

  Es tracta d’espais de coworking ubicats en diferents poblacions rurals que, a més, potencien l’establiment de sinergies entre professionals de perfils diversos i d’arreu de Catalunya. Inclou també subprojectes com el Rural Pass, el qual possibilita al coworker treballar durant 3 dies al trimestre en un altre entorn rural.

 • Gustum

  Projecte que aposta per la promoció i comercialització de productes Km0, locals, artesans i de gran qualitat, ja que el consum de productes de proximitat no només és saludable, dóna identitat al territori i promou un comerç més just, sinó que, a més, ajuda a crear ocupació en el territori.

 • Col·labora x Paisatge

  Aquest projecte divulga, preserva i cataloga les construccions de pedra seca que hi ha a cada territori mitjançant la col·laboració ciutadana. Busca així conservar i reivindicar el valor del patrimoni paisatgístic de la tècnica constructiva tradicional de pedra seca.

 • Futurs emprenedors rurals FER

  Projecte focalitzat en els alumnes de primària d’escoles rurals per tal de motivar la capacitat d’innovació dels més petits, de despertar el seu talent i creativitat i d’ensenyar i fomentar l’emprenedoria i així donar-los a conèixer les oportunitats laborals de cada territori. Es busca, per tant, evitar la marxa d’aquests en un futur.