Custòdia per al desenvolupament

Projecte que reivindica el patrimoni endogen, tant natural, cultural com paisatgístic del Baix Ebre i el Montsià. Durant les primeres edicions del projecte es va crear un catàleg viu dels espais susceptibles de ser custodiats: identificant i catalogant espais d’interès patrimonial ubicats en finques privades, públiques i/o de domini públic de les dues comarques del sud de Catalunya.

En les darreres edicions hem implantat les eines i estratègies de custòdia del territori per a la dinamització local, la conservació d’espais i la gestió d’ens. I actualment estem treballant en un projecte municipal que vincula la formació en custòdia del personal docent i dels alumnes de l’escola i institut amb un espai concret del municipi on s’hi farà un projecte pràctica. Per aquest motiu hem editat un joc de rol titulat “El joc de custòdia per desenvolupament”, que hem presentat a primària i secundària mitjançant els Centres de Recursos Pedagògics del Baix Ebre i Montsià. questa metodologia inclou la formació del professorat i la realització d’un projecte escolar que es dugui a terme al llarg de tot el curs.

Al novembre de 2020 iniciarem la quarta edició, que té per objectius:

  • Divulgació i foment de polítiques i eines de CT pel món local
  • Divulgació i foment del valor compartit a les E i corporacions especialment CT
  • Creació d’oportunitats entre EV, EC i societat
  • Comunicació multinivell

DIFUSIÓ:

Per tal de difondre el projecte, portem a terme diferents accions de comunicació, algunes dirigides a l’administració pública i d’altres a la població en general, per tal de fer arribar el missatge sobre la importància de conservació de la natura.

Esdeveniments