Convocatòria d’Estabilització de Personal Laboral

ANUNCI

Del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià sobre aprovació de bases reguladores del procediment selectiu extraordinari derivat de l’oferta pública d’ocupació en el marc de les mesures per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

MODEL INSTÀNCIA PERSONAL LABORAL FIX

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ